Rakenne

From Pynomo
Revision as of 19:32, 5 April 2008 by WikiSysop (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Rakenne PyNomo

  • lisenssi
  • roadmap
  • tutoriaalit
    • tutorial1
    • tutorial2
  • esimerkit
    • nomografin tyypin mukaan jaoteltuna
      • N-tyyppi
      • viivatyyppi
    • alan mukaan jaoteltuna
      • lääketiede
      • fysiikka
  • teoria
    • perusteet
    • tyypit